Tota comunicació amb www.tallersjoanruiz.com, per qualsevol mitjà o a través de la seva direcció de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest web, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporades als fitxers de titularitat de Tallers Joan Ruiz, amb seu a c/ Casanovas i Bosch, 5, 08202, Sabadell (Barcelona).

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades conforme el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per tant, l’interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancelació y oposició respecte a les dades personals que consten en els expresats fitxers, poguent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.

Para ello lo podrán hacer mediante comunicación escrita dirigida a:

TALLERS JOAN RUIZ
C/ Casanovas i Bosch, 5
C.P. 08202, Sabadell (Barcelona)
Teléfono: +34 93 726 51 94
Fax: +34 93 722 02 74
info@tallersjoanruiz.com